Maatschappelijk verantwoord ondernemen:

- Wij nemen onze verantwoordelijkheid als lid van de Nederlandse samenleving zeer serieus. Wij zien
  het als onze plicht om negatieve effecten van onze activiteiten op onze directe werkomgeving en
  het milieu te voorkomen.
- Wij streven naar diversiteit, transparantie, duurzaamheid en energiebesparing!
- Wij zijn al geruime tijd in het bezit van het ISO 14001 certificaat (milieu-zorgsysteem) 

Wij zien onszelf als een zeer betrokken partner:

- Wij zetten al tientallen jaren werknemers in van sociale werkvoorzieningsschappen.
- Wij bieden langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten een kans om werkervaring
  op te doen. Waardoor hun positie op de arbeidsmarkt wordt versterkt.
- Wij bieden al tientallen jaren jongere mensen met een leerachterstand een reeele mogelijkheid om
  zich te ontplooien op de arbeidsmarkt.
- Wij zijn een erkend leerbedrijf